• +48 61 81 72 981
  • biuro@tbs-swarzedz.pl

Ogłoszenie o zamówieniu STBS Sp. z o.o. w SwarzędzuRozbudowa i nadbudowa o szyb windy zewnętrznej oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na budynek
mieszkalno - usługowy przy ul. Piaski 4 w Swarzędzu nr 2022/BZP 00484788Termomodernizacja budynków przy ul. Szkolnej 14 w Łowęcinie nr STBS.271-02/2022Termomodernizacja budynków przy ul. Szkolnej 14 w Łowęcinie nr STBS.271-01/2022

NASZE OBIEKTY